Topluluk İlkeleri

Yürürlük tarihi: 01 Ocak 2020

Burdanara olarak misyonumuz, ilan sahipleri ve müşterilerin, büyüyen topluluğumuz tarafından oluşturulan en iyi ticareti, güvenli bir etkileşimde bulunarak yaşamalarını sağlamaktır. Bu hedefe ulaşmak üzere tüm kullanıcılarımızdan, küresel topluluğumuz için dostane ve olumlu bir deneyim sağlayacak şekilde katılımda bulunmalarını istiyoruz.

Hizmetlerimizden faydalanan tüm kullanıcılar için aşağıdaki ilkeleri şart koşuyoruz. Bu ilkeler, sağduyu felsefesi kapsamındadır ve kullanıcı tarafından hizmetlerimiz sayesinde oluşturulan tüm içerik ve etkinlikler için geçerlidir. Bu metin, Burdanara topluluğu ve hizmetlerinin gelişimine bağlı olarak sürekli güncellenen dinamik bir doküman olarak görülmelidir. Burdanara Hizmetleri altındaki belirli hizmetler veya özellikler için ilave ilkeler veya özel istisnalar uygulanabilir.

Topluluğumuzun bütünlüğünü korumak amacıyla, hizmet sağlayıcı olarak Burdanara'da uygunsuz veya zararlı olduğunu tespit ettiğimiz davranışlar için herhangi bir zamanda herhangi bir hesabı askıya alma hakkımızı saklı tutuyoruz. Bu tür uygunsuz veya zararlı içeriğe karşı atabileceğimiz adımlardan bazıları şunlardır: İçeriğin kaldırılması, hesap sahibine ihtar ve/veya hesabın/hesapların askıya alınması.

Yasalara Karşı Gelme

Burdanara hizmetlerini kullanırken geçerli tüm yerel, ulusal ve uluslararası yasalara saygılı davranmalısınız. Yasal olmayan eylemleri içeren, talep eden, sunan veya bunlara teşvik eden tüm içerik veya eylemler yasaktır.

Şiddet ve Tehdit

Şiddet içeren eylemler ve tehditler ciddiye alınır ve sıfır toleranslı ihlal olarak değerlendirilir ve bu tür eylemlerle ilişkili tüm hesaplar için süresiz askıya alma işlemi uygulanır. Buna şunlar (ve daha fazlası) dahildir:

 • Başka bir kişiye zarar verme ve öldürme teşebbüsü veya tehdidi
 • Başka bir kişiye karşı hack, DDOS veya tehdidi
 • Bir başkasına fiziki tehditte bulunmak, korkutmak, zarar vermek

Burdanara, terörizmi veya şiddet içeren aşırılık yanlısı aktörleri veya eylemleri tasvir eden, yücelten, teşvik eden veya destekleyen içeriğe/mesajlaşmalara izin vermez. Bu, başkalarını insan gruplarına ciddi fiziksel zarar veya mülke ciddi zarar verecek eylemlerde bulunmaya yönelik gözdağı vermeyi veya teşvik etmeyi içerir. Terörist veya aşırılık yanlısı şiddetin grafik resimleri veya görüntüleri dahil olmak üzere terörist veya aşırılık yanlısı propagandayı, kınama amacıyla bile görüntüleyemez veya ilişkilendiremezsiniz.

Kötü Davranış ve Taciz

Irk, etnik köken, ulusal köken, din, cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, yaş, engellilik veya ciddi sağlık durumu veya gazilik durumuna bağlı ayrım, iftira, nesneleştirme, taciz veya şiddeti teşvik eden, destekleyen veya olanak tanıyan her türlü içerik veya eylem kötü davranış olarak kabul edilir ve yasaktır. Nefret yüklü her türlü eylem ya da söz kesinlikle hoş görülmeyecek bir ihlal olarak değerlendirilir. Bu tür bir davranışla bağlantılı tüm hesaplar hakkında işlem yapıp hesabın süresiz olarak askıya alınması da dahil çeşitli yaptırımlarda bulunuruz.

Korkutma, aşağılama, kötü davranma veya zorbalık etmeye yönelik girişimler içeren ve başkaları için hasmane bir ortam oluşturan her türlü içerik veya eylem taciz olarak kabul edilir ve yasaktır. İhlalin önemine bağlı olarak hesabınız ilk ihlalde süresiz olarak askıya alınabilir.

Burdanara'nın, amacı ne olursa olsun, her türden kötü davranış veya taciz gibi davranışlara doğrudan veya dolaylı olarak alet edilmesini yasaklıyoruz. Bunu yapan kişilerin, toplulukların veya kuruluşların hizmetlerimizi kullanmasına izin verilmez. Hizmetlerimiz dışında kullanıcılarımıza yönelik kötü davranış veya taciz durumlarına karşı harekete geçebiliriz.

Özel Bilgilerin Yetkisiz Paylaşımı

Başkalarının kişisel mahremiyetine saldırıda bulunmayın. Başka bireylerin kişisel bilgilerini veya özel mülklerini, izinleri olmadan açığa çıkaran her türlü içeriğin paylaşılması yasaktır. Buna şunlar ve pek daha çoğu dahildir:

 • Kişilerin teşhis edilebileceği bilgilerinin paylaşılması (gerçek adı, konumu veya kimlik numarası gibi)
 • Kısıtlamalı veya korumalı sosyal profillerin veya bu profillerden alınan herhangi bir bilginin paylaşılması

Başkasının Kimliğine Bürünme

Başka bir kişi veya kurumu temsilen oluşturulan içerik veya eylemler yasaktır. Kendini Burdanara Temsilcisi olarak yanlış tanıtma girişimleri sıfır toleranslık ihlallerdir ve derhal süresiz askıya alma işlemiyle sonuçlanır.

İstenmeyen, Sahte ve Diğer Türde Kötü Niyetli Davranış

Burdanara hizmetlerinin veya diğer kullanıcı deneyimi ya da cihazlarının bütünlüğünü bozan, kesintiye uğratan, zarar veren veya başka şekilde ihlal eden tüm içerik ya da eylemler yasaktır. Bu eylemler şunlardır:

 • Büyük miktarda tekrarlı, istenmeyen mesaj
 • Yetkisiz reklamlar dağıtma
 • Kimlik avı
 • Başkalarını aldatma/dolandırma
 • Kötü amaçlı yazılım veya virüs yayma
 • Yanlış bilgilendirme (yalandan endişe yayma, yanıltıcı meta veriler yayınlama)
 • Kullanıcı hesaplarını satmak veya paylaşmak
 • Web sitesi sayfalarını veya diğer servislerini tahrif etmek veya tahrif etmeye çalışmak (örn. uygunsuz veya kötü amaçlı içerik yüklemek)

Çıplaklık, Pornografi ve Diğer Cinsel İçerik

Pornografi, cinsel davranış veya cinsel ilişki ve diğer cinsel hizmetlerle ilgili her türlü içerik veya eylem yasaktır.

Cinsel şiddeti veya istismarı teşvik eden her türlü içerik veya eylem kesinlikle yasaktır ve hukuki yaptırım gerektirebilir. Küçük çocukları istismar etmeyle ilgili davranışlar, Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi (NCMEC) aracılığıyla yetkililere bildirilecektir.

Fikri Mülkiyet Hakları

Burdanara, sadece size ait olan veya hizmetimiz üzerinde paylaşma hakkına veya iznine sahip olduğunuz içerikleri kullanmalısınız. Size ait olmayan veya paylaşma hakkına sahip olmadığınız bir içeriği Burdanara'da paylaşırsanız, başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal ediyor olabilirsiniz. Buna kullandığınız içerikteki, türev kreasyonlardaki veya diğerlerinin telif hakkına sahip olduğu performanslardaki üçüncü taraflara ait içerikler de dahildir. Sizden, herhangi bir içeriği hizmetimiz içerisinde paylaşmadan önce kullandığınız içeriğin fikri mülkiyet hakları yasalarına uygunluğunu denetlemenizi, adil kullanımla ilgili ilkeleri hayata geçirmenizi ve tüm gerekli hakların elinizde olmasını sağlamanızı bekliyoruz.

İzinsiz bir içeriğin hizmetimiz üzerinde paylaşılmasını izleyen süreçte bu içerik hak sahibinin talebi üzerinden kaldırılabilir; böyle bir içeriğin kullanılması ayrıca Hizmet Koşulları ile Topluluk İlkelerinin ihlal edildiği anlamına da gelir. Bu konuda kuralların birden fazla ihlal edilmesi hesabınızın kalıcı olarak askıya alınmasıyla sonuçlanabilir.

İçerik Etiketleme

İçeriği mümkün olan en iyi şekilde etiketleme sorumluluğuna sahipsiniz. Kategori veya etiket seçerken içeriğinizi en iyi şekilde açıklayanı seçin. Başlıkların, etiketlerin, kategorilerin veya diğer meta verilerin kasıtlı olarak ve yaygın şekilde uygunsuz kullanımı yasaktır.

sidebar_home sidebar_search sidebar_addnew